loader

Apdrošināšana

Pirms došanas ceļojumā iesakām veikt savas veselības uz dzīvības apdrošināšanu un lūdzam uzmanīgi iepazīties ar apdrošināšanas noteikumiem, kas norādīti polisē. Katras apdrošināšanas kompānijas noteikumiem var paredzēt atšķitīgu kartību, kā ir jārīkojas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Vēršam uzmanību, ka apdrošināšanas līgums ir atsevišķs līgums ar attiecīgu apdrošināšanas kompanīju un kompānija LATTUR nav atbildīga par tā izpildi.

Pirms dodaties atpūsties uz eksotiskajām valstīm, iesakām iepriekš konsultēties arī ar ārstu par profilaktikās potēšanās jautājumiem. Par to ir jāparūpējas un jāuzņemas visas izmaksas pašam tūristam. Papildus informāciju par vakcinācijām Jūs varāt saņemt Latvijas Infektoloģijas centrā pa tālruni +371 67014595 vai interneta mājas lapā.

Pēkšņas saslimšanas vai nelaimes gadījumā jāvēršas tuvākajā medicīnskajā punktā, slimnīcā vai ar viesnīcas administratora starpniecību jāizsauc ārsts, informējiet arī savu apdrošināšanas kompāniju un tūrisma operatoru pārstāvi par notikušo.

Lielākajā daļā viesnīcu tiek piedāvāti ārsta pakalpojumi. Viesnīcas ārsts parasti pieņem dažas stundas dienā, vai, nepieciešamības gadījumā, ierodas pēc izsaukuma.

Tomēr ne visas medicīnas iestādes sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, tāpēc par saņemtajiem medicīnskajiem pakalpojumiem, iespējams, vajadzēs norēķināties uz vietas. Šādā gadījumā pieprasiet dokumentus par sniegtajiem pakaklpojumiem: ārsta izsniegtu izziņu, kurā norādīta diagnoze, ar ārsta zīmogu un parakstu apliecinātu, rēķinu par medicīnsko pakalpojumu sniegšanu un kvīti par izrakstīto zāļu iegādi. Ārstēšanos slimnīcā, transportu, ātrās palīdzības sniegtos pakalpojumus Jums kompensēs tad, ja būsiet apdrošinājušies un laikus vērsīstieties pie apdrošināšanas sabiedrības pārstāvja (adreses norādītas polisē), kurš ir pilnvarots parūpēties par Jūsu ārstēšanu un norēķināties pat to.

Piedāvājam BALTA Apdrošināšanu
Piedāvājam BTA Apdrošināšanu